Deichman Majorstuens podkast

Filosofen inviterer: Arne Johan Vetlesen og Zemir Popovac om hevn

January 18, 2021

Filosofen inviterer har vært en arrangementsrekke på Deichman Majorstuen, og nå har vi gleden av å kunne presentere den i podcastformat.

I første podcastepisode av "Filosofen inviterer" har vi besøk av professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, som igjen har invitert psykologspesialist, Zemir Popovac, til samtale. Denne gangen snakker de om hevn.
 
Hevn vekker motstridende følelser i oss. Vi både liker den, men også fordømmer den. Hevnlyst og hevnfantasier kan lett komme på kollisjonskurs med moral og verdier. Vi liker kanskje hevnen best når vi ser den på film. Som en tabubelagt kjærlighet. Vi har lært oss å tenke at det er den moderne rettsstat som skal gjenopprette orden og at tilgivelse er en dyd. Det er ikke mye igjen til hevnen her. Å kjenne på hevnlyst kan dermed oppleves som noe umodent og primitivt. Men, kan hevn være moralsk berettiget? Så, hva er hevn og hvordan forstår vi hevnlyst og hevnfantasier? Hører hevn hjemme i normalpsykologi, eller kan hevn også være et uttrykk for noe umodent i ens personlighet? Hevnlyst er ikke bare en personlig følelse men også en drivkraft som kan misbrukes politisk.
 
Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Han har særlig arbeidet med moralens forutsetninger, smerte, ondskap og folkemord, temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk. I de senere år har han også beskjeftiget seg med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. Vetlesen har 20 bokutgivelser bak seg, har deltatt i flere offentlige utvalg, er foredragsholder, i tillegg til å være spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.
 
Zemir Popovac er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne av psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no) der han til daglig jobber som psykolog. Zemir underviser i psykologi ved NTNU (avd. Gjøvik) og ved Høgskolen i Innlandet. Han er også veileder for helsepersonell innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir har bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, dette i kombinasjon med hans psykologkompetanse danner bakgrunn for flere av hans interesseområder, eksempelvis "ondskap" som han og Vetlesen samtalte om på biblioteket i høst. Podcasten inngår i serien "Ord i krig" som er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App